Οικοδομικές ρητίνες

Bonflex
Bonflex
Οικοδομική ρητίνη που αυξάνει τις χημικές και μηχανικέςιδιότητες του τσιμέντου.
Revinex
Revinex
Συμπολυμερές γαλάκτωμα για την βελτίωση των ιδιοτήτων κονιαμάτων και επαλειπτικών υλικών.
Cement Plast Super
Cement Plast Super
Δομοχημικό προϊόν που πλαστικοποιεί τα κονιάματα και το σκυρόδεμα. Αντικαθιστά τον ασβέστη.