Οξείδια Σιδήρου – Πιγμέντα – Σκόνες

1 Kgr 5 Kgr Σακκί
Κόκκινο F6-222 25 Kgr
Κόκκινο F6-225 25 Kgr
Κόκκινο F6-130 25 Kgr
Μαύρο F6-316 25 Kgr
Ώχρα F6-920 25 Kgr
Ώχρα F6-930 (2,5 Kgr) 25 Kgr
Καφέ F6-686 25 Kgr
Λουλάκι 7893 25 Kgr
Μαύρο 13106 (Αιθάλη) 25 Kgr
Όμπρα ψημένη 8547 25 Kgr
Σιέννα ωμή 8548 25 Kgr
Όμπρα ωμή 8505 25 Kgr
Σιέννα ψημένη 8549Β 25 Kgr
Κάσια 16503 25 Kgr
Πράσινο 12411 25 Kgr
Πράσινο 13794 25 Kgr
Μπλε 14148 25 Kgr
Γραφίτης 16554 15 Kgr
Μίνιο σκόνη 25 Kgr
Λιθοπόνιο (τσίγκος) 25 Kgr